Leczenie


Leczenie pod mikroskopem


Mikroskop zabiegowy umożliwia leczenie wg najwyższych i najnowocześniejszych światowych standardów i pozwala w pełni wykorzystać zalety nowych narzędzi,materiałów i urządzeń użytych do leczenia.W stomatologii jest on wykorzystywany niemalże do wszystkich procedur leczenia, poszerzając zakres możliwych do wykonania zabiegów oraz znacząco wpływając na ich jakość. Widzenie w powiększeniu jakie zapewnia mikroskop, umożliwia lekarzowi bardzo precyzyjną pracę w niewielkim polu zabiegowy.
Zastosowanie mikroskopu w stomatologii:
 • leczenie kanałowe:
  • odnalezienie i leczenie głównych oraz dodatkowych kanałów korzeniowych zęba wraz z ich rozgałęzieniami, które w tradycyjnym leczeniu często są niewidoczne dla lekarza, a przez to nie zostają opracowane i są przyczyna niepowodzenia leczenia.
   usunięcie z kanału złamanych fragmentów narzędzi endodontycznych, wkładów koronowo-korzeniowych, twardych cementów wypełniających kanał zamknięcie perforacji korzenia zęba
   udrożnienie bardzo wąskich lub wręcz całkowicie zobliterowanych (zamkniętych) kanałów korzeniowych
   wykonanie skutecznego leczenia w przypadkach o bardzo skomplikowanej i rzadko występującej anatomii systemu kanałów korzeniowych
   leczenie resorpcji korzeni zębów
   mikrochirurgiczne resekcje wierzchołków korzeni zębów ze wstecznym ich wypełnieniem specjalnie do tego przeznaczonym materiałem
   ustalenie właściwego rozpoznania i leczenia w przypadku, nie widocznych gołym okiem, pęknięć i złamań tkanek zęba
 • leczenie protetyczne:
  • preparacja zębów – dokładność szlifowania przekłada się na jakość uzupełnień wykonywanych przez laboratorium protetyczne ocena jakości pobranych wycisków
   ocena szczelności przylegania koron, mostów, licówek – istotny czynnik trwałości leczenia protetycznego
 • leczenie chirurgiczne:
  • atraumatyczne ekstarkcje zębów (usuwanie zębów z jak najmniejszym urazem kości, bardzo istotne dla dalszego leczenia implantologicznego i protetycznego)
   mikrochirurgia endodontyczna
   mikrochirurgia periodontologiczna
 • leczenie próchnicy:
  • mikropreparacja - dokładne usunięcie próchnicy tylko w niezbędnym zakresie, oszczędzające zdrowe tkanki zęba
   ocena miejsc połączenia wypełnienia z tkankami zęba
   wspomaganie diagnostyki próchnicy