1Jak długo utrzymuje się bolesność po usunięciu zęba?

Ból po ekstrakcji z reguły zanika w ciągu kilku godzin, na ten okres lekarz przepisuje środki przeciwbólowe tak więc nie jest to uciążliwe.

2Czy jest możliwość natychmiastowego uzupełnienia braków po usuniętych zębach?

Tak, możliwość taka jest dostępna dzięki zastosowaniu protez natychmiastowych oddawanych pacjentowi bezpośrednio po ekstrakcji zęba

3Czy zawsze podaje się antybiotyk po zabiegu?

Nie, antybiotyk podaje się tylko w przypadku trudnych ekstrakcji w celu zapobieżenia powikłanemu przebiegowi gojenia rany poekstrakcyjnej.

4Czy palenie papierosów pogarsza gojenie rany?

Tak, u palaczy znacznie zwiększa się ryzyko powikłanego gojenia rany po zabiegowej, dlatego też przez okres 24 godzin po zabiegu należy unikać palenia tytoniu, w przypadku bolesnego - utrudnionego gojenia konieczna może być wizyta celem ponownego zaopatrzenia rany odpowiednimi lekarstwami - wizyta taka w naszym gabinecie jest bezpłatna.