1Jakie są wskazania do wykonania koron?

Wskazaniem jest duże zniszczenie tkanek zęba oraz niezadowalający wygląd estetyczny zęba

2Jaka jest różnica pomiędzy koroną licowaną a pełnoceramiczną?

Różnica polega na materiale użytym do wykonania korony protetycznej: korony licowane porcelaną składają się z metalowego szkieletu na którym napalana jest porcelana, natomiast korony pełnoceramiczne wykonane są w całości z porcelany, charakteryzują się one najlepszym możliwym efektem estetycznym.

3Jakie są wskazania do wykonanie mostów protetycznych?

Wskazaniem są każde braki zębowe pod warunkiem obecności odpowiednio ulokowanych zębów filarowych - o tym można się przekonać dopiero po badaniu stomatologicznym.

4Jakie są inne możliwości odbudowy braku pojedynczych zębów?

Alternatywą dla stosowania klasycznych mostów protetycznych jest odbudowa braku zęba za pomocą pojedynczych koron na implantach, rozwiązanie takie jest korzystniejsze z powodu braku konieczności szlifowania sąsiednich zdrowych zębów pacjenta.

5Jakie są wskazania do wykonanie mostów adhezyjnych?

Wskazaniem są braki pojedynczych zębów w sytuacji gdy chce się uniknąć szlifowania sąsiednich zdrowych zębów filarowych, wskazaniem jest też tymczasowe uzupełnienie braków zębowych na czas wgajania implantów stomatologicznych - zwykle 3-6 miesięcy.

6Jak długi jest czas wykonania uzupełnienia?

Od momentu pierwszej wizyty do zacementowania mostu adhezyjnego upływa nie więcej niż 1-2 dni - czy są przeciwwskazania do wykonania mostów adhezyjnych - tak, przeciwwskazaniem są niektóre wady zgryzu, zgrzytanie zębami lub wiek poniżej 16 lat, podczas badania stomatologicznego lekarz stomatolog dokonuje kwalifikacji do tego rodzaju leczenia protetycznego.

7Czy protezy szkieletowe wykonane z metalu są widoczne w jamie ustnej?

Nie są widoczne ponieważ metalowy szkielet umieszczony jest od wewnętrznej strony zębów - nie widocznej z zewnątrz, niestety czasami aby zapewnić najlepsze utrzymanie, metalowe klamry mocujące muszą być poprowadzone w strefie estetycznej i wtedy mogą być one widoczne - alternatywą są wtedy protezy szkieletowe acetalowe lub protezy szkieletowe bez klamrowe.

8Czy są przeciwskazania do stosowania protez szkieletowych?

Nie ma żadnych przeciwwskazań, jest to najlepsze rozwiązanie protetyczne wśród ruchomych protez, z powodu podparcia i utrzymywania protezy szkieletowej na klamrach w jamie ustnej pacjenta muszą być własne zęby, które posłużą jako filary

9Czy są trwalsze niż protezy akrylowe?

Tak, protezy szkieletowe nie łamią się i nie pękają - jest to możliwe gdyż wykonane są z metalu, który zapewnia dużo większą trwałość przy dużo mniejszych wymiarach.

10Na czym polega przygotowanie zębów pod zatrzaski?

Aby przymocować zatrzask trzeba oszlifować ząb filarowy i założyć na niego koronę porcelanową z przymocowanym do niej zatrzaskiem - tylko w ten sposób zapewniona może być odpowiednia wytrzymałość i estetyka takiego uzupełnienia.

11Czy są przeciwskazania do stosowania protez szkieletowych?

Nie ma żadnych przeciwwskazań, jest to najlepsze rozwiązanie protetyczne wśród ruchomych protez, z powodu podparcia i utrzymywania protezy szkieletowej na klamrach i zatrzaskach, w jamie ustnej pacjenta muszą być własne zęby, które mogą posłużyć jako filary pod klamry i zatrzaski.

12Jakie są wskazania do wykonania protez akrylowych?

Wskazaniem do wykonania konwencjonalnych protez akrylowych jest całkowite bezzębie u pacjenta - wtedy wykonuje się protezy całkowite, lub liczne braki zębowe przy braku możliwości innego leczenie protetycznego - wtedy wykonuje się protezy częściowe.

13Jak często należy zmieniać protezy na nowe?

Podczas użytkowania protez należy zgłaszać się na wizyty kontrolne raz w roku, lekarz stomatolog ocenia wtedy stan protezy i jej dopasowanie w jamie ustnej, zwykle po 5-7 latach wskutek zaniku podłoża protetycznego w jamie ustnej proteza przestaje idealnie pasować, pogarsza się jej utrzymanie, przestaje być stabilna i zaczyna spadać - jest to wskazanie do wymiany protezy.

14Jak długi jest czas oczekiwania na wykonanie protezy akrylowej?

Od pierwszej wizyty w gabinecie do oddania gotowych protez akrylowych mijają około 2 tygodnie.

15Jakie są wady protez natychmiastowych?

Do wad protez natychmiastowych należy zaliczyć konieczność ich podścielenia i korekty po okresie wygojenia rany po usunięciu zęba, przy mnogich ekstrakcjach protezy te traktowane są jako tymczasowe i po zagojeniu dziąsła wskazana jest ich wymiana.

16Czy trudno się przyzwyczaić do protezy natychmiastowej?

Adaptacja do takiej protezy jest znacznie łatwiejsza niż do protezy wykonywanej dopiero po wygojeniu rany poekstrakcyjnej, jest to spowodowane tym, że nie nie ma okresu w którym pacjent może przyzwyczaić się do braku własnych usuniętych zębów. Braki te są uzupełnione natychmiast po ich powstaniu.